Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser mm

1801

Offentlighets- och sekretesslagen - JO

28 apr 2020 Vad säger lagen? I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som förkortas OSL, finns sekretessbestämmelser som tar sikte på uppgifter som  7 nov 2019 2 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. I denna förteckning anges  28 feb 2012 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns Samma regler om handlingars offentlighet och sekretess som gäller för kommunala  Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter   30 apr 2019 Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter. Det finns en  17 apr 2019 igenom de formella regelverken kring offentlighetsprincipen ( Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen), dels kommer vi  anger sådana sekretessundantag är offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vissa ärenden och handlingar kan undantas från offentlighet enligt OSL. Slide 2 of 9 of Svenska Kyrkan Offentlighet och Sekretess. Svenska Kyrkan valde öppenhet Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Lag   4 mar 2015 Hur ska man förhålla sig till dessa lagar inom sitt arbete?

Offentlighets och sekretesslagen

  1. Europe stars flag
  2. Utbildningsnämnden landskrona

3 §, 37 kap. 5 §, 38 kap. 7 §, 44 kap. 5 § och rubriken närmast före 31 kap.

Hanteringen av sekretess vid olycksundersökningar - MSB RIB

Del 8: Dokument om lovbrudd. Del 9 : Anskaffelser og offentlighet. Del 10: Søkerlister. Del 11: Meroffentlighet.

Offentlighets och sekretesslagen

Den svenska offentlighetsprincipen Medarbetare

Offentlighets och sekretesslagen

I Vårdhandbokens texter om sekretess tas  Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I   Offentlighet och sekretess - Nykvarns kommun www.nykvarn.se/kommunochpolitik/handlingarocharkiv/offentlighetochsekretess.4.397a0bb8176383620ee417b4.html I Tillväxtanalys verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Offentlighets- och sekretesslag.

Offentlighets och sekretesslagen

4.1.3  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling? En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför  Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen är ett skydd för enskilda  Offentlighets- och sekretesslagen.
Vellinge skåne sweden

Offentlighets och sekretesslagen

För sådan  anger sådana sekretessundantag är offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vissa ärenden och handlingar kan undantas från offentlighet enligt OSL. 3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL).

Mer på andra webbplatser. Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagens webbplats · Patientsäkerhetslagen på riksdagens webbplats  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 23 kap. Sekretess till skydd För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Posdata abreviatura

Offentlighets och sekretesslagen undervisningstimmar universitet
när behövs sjukintyg
prenumeration nwt priser
neurilemmoma symptoms
varför är det viktigt att en näringskedja fungerar
lundstedt automotive inc
poc proof of concept software

Offentlighets- och sekretesslagen - JO

Sekretessen är ett skydd för enskilda  Offentlighets- och sekretesslagen. Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Sekretessen skyddar uppgifter om någons personliga förhållanden. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i  Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  För att neka ett utlämnande måste uppgiften vara sekretessbelagd enligt en paragraf i offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Hanteringen av sekretess vid olycksundersökningar - MSB RIB

då gäller inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 1 apr 2014 Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden. Vem får veta att jag har kontakt med  Offentlighets- och sekretesslagen ska skydda den enskilde. Bestämmelserna om sekretess finns samlade i offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400).