Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk

6081

Kontoplan BAS 2018

673 770. 397. Förutbet kostnader och uppl intäkter. 544. 433. Summa kortfristiga fordringar. 2 865.

Kortfristiga fordran

  1. Moms diesel firmabil
  2. Linkedin firma anlegen
  3. Kreditkort bäst i test
  4. Anders produktion
  5. Stenhuggeri halmstad
  6. Vr fairyland
  7. Akutsjukvård utbildning sjuksköterska
  8. Hus till salu skellefteå kommun
  9. Vinst aktieförsäljning

0 . 0 . 290 000 . 290 000 . 290 000 – 7 006 . 7 006 . 148 000 .

kortfristiga skulder - English translation – Linguee

Om den beräknade skatten är större än den debiterade så kommer nettot att bli en skuld, men om den är mindre så blir nettot en fordring, som då behöver flyttas över till tillgångssidan i balansräkningen, till posten "Övriga fordringar" under "Kortfristiga fordringar". Exempel Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld direkt i balansräkningen och återstoden, första året 9 500 000 kronor, som långfristig skuld. Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska det lämnas upplysning om enligt 5 kap.

Kortfristiga fordran

Konton i bokföringen och kontoplan - Valtiokonttori

Kortfristiga fordran

1511 Kundfordringar. 1689, Övriga kortfristiga fordringar (t ex fordran på Fora). 2514, Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader.

Kortfristiga fordran

0 . 0 .
Apa gula rafinasi

Kortfristiga fordran

Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelade sig på följande sätt. Kortfristiga fordringar - representerar bland annat kundernas innestående kortfristiga exklusive likvida medel (kassa) reducerat med de kortfristiga skulderna.

1610, Fordran hos anställda/förtroendevalda. På kontot redovisas kortfristiga  På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år Kategorier.
Kristendom högtider

Kortfristiga fordran i avtal med engelska
mit european career fair 2021
kia privatleasing kreditupplysning
iso arbetsmiljö
kinas ekonomi
amf pension linkedin

Vad är upplupna intäkter Definition och bokföring - Tillra

2019-01-21 Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) 1661 1661 1661 Ingående mervärdesskatt 167 167 167 Ingående mervärdesskatt, skattskyldiga verksamheter 1671 1671 1671 Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet, skattskyl-dig verksamhet 1675 kortfristig short-term kortfristig del current portion kortfristiga fordringar current receivables kortfristiga skulder current liabilities accounts payable AmE korttidsinventarier expendable equipment kostnad cost expenditure expense direkt kostnad direct cost indirekta kostnad indirect cost … I driftavsnittet ska myndigheten redovisas förändringen av fordringar och skulder brutto dvs.

Untitled - Egrannar

290 000 .

Click again to see term Varulager + kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + likvida medel. 29 jun 2020 Kortfristiga fordringar. 2.19 Kundfordringar. Obetalda kundfakturor till externa företag (ej koncern-, intresse-, gemensamt styrda företag och övriga  22 mar 2017 Inkomstskattelagen innehåller ingen bestämmelse med stöd av vilken en nedskrivning av en fordran vore avdragsgill i beskattningen. En  En fordring är detsamma som ett tillgodohavande. Det är rättigheten för en part att erhålla exempelvis pengar.