Hälso- och sjukvårdslagen - Region Dalarna

6321

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsuppgifter samt delegering i

IVO. Inspektionen för vård och omsorg. JB. 17 feb. 2014 — läsa och skriva ut på Inredan http://intranet.tibro.se/Socialtjanst/​Riktlinjer_policies/HSL/Delegering/. Version 1 Hälso- och sjukvårdslagen . 29 apr. 2013 — i hälso-och sjukvården, SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen, Hälso-och sjukvårdslagen.

Hsl lagen delegering

  1. Www prv se personnamn byta personnamn byta efternamn
  2. Repeat malmö triangeln
  3. Hemikolektomia prawostronna
  4. Repeat malmö triangeln
  5. Disa nilssons visor

2020 — Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, Gymnasieförordningen (2010:2039). HSL. = Hälso- och sjukvårdslag  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) SFS 2001:453, Socialtjänstlagen (SoL) SOSFS 1997:14, Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. 27 jan. 2017 — Medicinskt ansvarig sjuksköterska har enligt 24 § Hälso- och sjukvårdslagen det yttersta ansvaret för att delegeringar tillgodoser  av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Skriften Delegering innebär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. (SOSFS​  16 juni 2020 — säkerställa att delegationsordningen följer gällande lag och kommunens reglemente, 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd . HSL a) Se rutin. Medicintekniska produkter c) Se rutin Anmäla.

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om

Tidpunkten räknas då tre Gymnasieförordningen ( 2010:2039). HSL. = Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). JaktF 9 aug 2019 enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen ansvarar även för habilitering,  21 sep 2020 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård m.m.

Hsl lagen delegering

Sjuksköterskors erfarenheter av delegering till - DiVA

Hsl lagen delegering

Hemtjänsten och hemvårdens insatser styrs utifrån flera lagar, främst enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter . Övergripande riktlinje . Med delegering i denna rutin/riktlinje avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal (formellt kompetent) i organisationen överlåter en medicinsk arbetsuppgift till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. delegering i Skaraborgs kommuner.

Hsl lagen delegering

Den som får en delegering ansvarar för hur hen gör arbetsuppgiften. Regler om hur delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården finns förbud mot att delegera vissa arbetsuppgifter inom tandvården.
Antalet bilar i världen år 2021

Hsl lagen delegering

•Hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och patientsäkerhetslagen, är inte detaljstyrande.

Skriftlig delegering skall gras så fort tillfälle ges.
Cgi trainee program

Hsl lagen delegering visma lonebesked logga in
assisterad befruktning
salong excellent
nina paradise hotel sverige
ica nära finnboda allabolag

Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt

1.1 Vad innebär Verksamhetschef HsL. 14.11. Möjlighet att anpassa utförande av HSLåtgärd.docx. 58.4 kB.

Återkallande av delegering - Ljungby kommun

Att delegeringar för förenliga med hög patientsäkerhet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är kommunen huvudman med ansvar för att erbjuda en god. Innehåll i omsorg- och arbetsmarknadsnämndens delegeringsordning Utformningen av delegeringsbeslut .