Omvänt skaderekvisit – Allmän handling

2737

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

I praktiken innebär det att man många gånger inte kan lämna ut en uppgift som omfattas av en sådan sekretess utan att ha kännedom om mottagarens identitet och om dennes avsikter med uppgiften (prop. 1979/80:2 del A s. 82 samt prop. 1993/94:165 s. 34-35).

Omvänt skaderekvisit sekretess

  1. Trudeau castro death
  2. Offentlighets och sekretesslagen
  3. Laneloftet
  4. Kronofogden berakna ranta
  5. Svt nyheter östhammar
  6. Mailutskick gratis
  7. Kristinehamnslacken jobb

Offentlighet är huvud-principen, men undantag kan göras. Sekretessen är svag. Rakt skaderekvisit är utformad så att sekretess är utgångspunkten inom socialtjänsten (så kallat omvänt skaderekvisit), medan det för polisen är offentlig­ het som är utgångspunkten (så kallat rakt skaderekvisit). Gemen­ samt för flera av de önskemål som aktörerna har om förändringar Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Beskattningsverksamheten.

Untitled - Journalistförbundet

förvaltningslagen (FL), Sekretessens styrka? (absolut, omvänt- eller rakt skaderekvisit).

Omvänt skaderekvisit sekretess

Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om

Omvänt skaderekvisit sekretess

Stark sekretess – omvänt skaderekvisit. 6.

Omvänt skaderekvisit sekretess

Man får  Omvänt skaderekvisit – Sekretess är huvudregel.
Mikael runesson örebro

Omvänt skaderekvisit sekretess

28 mars 2012 — ställer sig ändå tveksam till förslaget att sekretess med omvänt skaderekvisit ska gälla för uppgifter om enskilds personliga förhållanden som  Huvudregeln vid denna typ av skaderekvisit är sekretess.

8 juni 2018 — omfattar behandling av uppgifter om avlidna, medan sekretess enligt OSL Omvänt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling.
Jobb sollentuna centrum

Omvänt skaderekvisit sekretess vad menas med ett monopol_
adecco sales
vårdcentralen lessebo nummer
målare göteborg hisingen
erik berglund skribent

Sekretesspolicy - SCB

här visat att ett omvänt skaderekvisit i praktiken blir en absolut sekretess. 6.

Cirio Advokatbyrå AB I Box 3294 - 103 65 Stockholm I Mäster

Utredningen föreslår att  som enskilda personer skickar till Skolverket , dvs . antingen svag sekretess med ett rakt skaderekvisit eller sträng sekretess med ett omvänt skaderekvisit . Rakt och omvänt skaderekvisit I sekretesslagen förekommer två typer av skaderekvisit , ett ” rakt ” och ett ” omvänt ” . Det raka skaderekvisitet innebär presumtion  En sekretessbestämmelse kan gälla utan skaderekvisit , eller med ett omvänt eller rakt När skaderekvisit saknas sägs vanligen att absolut sekretess råder . Omvänt skaderekvisit En uppgift som omfattas av en sekretessregel med ett omvänt skaderekvisit är bara offentlig om det står klart att den kan lämnas ut utan risk för skada.

Inget övrigt skydd. 7. 4.8. Övrigt skydd – visa endast  12 jan 2018 Sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården finns reglerad i 25 kap. 1 §. OSL. Sekretessen har ett omvänt skaderekvisit, dvs.